۴ خرداد ۱۳۸۶

با آرزوی تندرستی و شادی برای دوستان گرامی برای مدتی در وبلاگ حضور نخواهم داشت

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۶

We need PEACE

fi Photo by:Rick Gunn
Her heart is full of sweet and bitter reminiscences,
Her lips has small and great lessons to teach...

محمد تاجران و ریک گان ، مالزی را با هم رکاب می زنند در این سفر ریک گان با پرچم ایران حرکت می کند.آنها با توجه به تحربیات مشترک از جنگ، ریک از جنگ ویتنام و عراق و محمد از جنگ ایران وعراق ضمن ابراز انزجار ازجنگ شعار
We need Peace

با خود دارند
در این سفر ریک پرچم ایران را در دست دارد
باز نوشت از وبلاگ سفر سبز
مالزي را با نيت صلح، به‌احترام آن همه انساني که از جنگ آسيب ديده اند، رکاب بزنيم. ماهرکدام تجربه‌هايي در مورد جنگ داشتيم، من از جنگ ايران و عراق و او از جنگ ويتنام (او ويتنام را رکاب زده است)،‌ ما هر دو سياهي جنگ را لمس کرده‌ايم و اصلا نمي‌خواهيم جنگ‌زدگان ديگري را شاهد باشيم، ديگر نمي‌خواهيم بي‌خانمان‌هاي ديگري را زير چادر يا خرابه‌ها شاهد باشيم.ما نيازمند آرامش هستيم و با هدف صلح باهم رکاب مي‌زنيم تا پياممان را تاهرچه دوردست‌ها برسانيم، هرکاري بتوانيم براي رسيدن به صلح جهاني انجام مي‌دهيم و باهم درختي را به‌عنوان سمبل صلح، سمبل زنده‌بودن و زندگاني، مي‌کاريم. ما به کمک شما در رساندن پياممان نيازمنديم تا اين پيام به دورترها انتقال يابد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶

امروز از مقابل پاساژ گلستان رد میشدیم که صدای داد و فریاد زنی توجه ما را جلب کرد .خانم میانسالی که یک مانتوی کاملا پوشیده به تن داشت و همراه یک خانم و آقای مسن و مخاطبش مامورین نیروی انتظامی بود .مانتو آن خانم ها بسیار پوشیده ولی کاملا شیک بود.روزهای گذشته آن ساعت مقابل آن پاساژ جای سوزن انداختن نبود دخترها و پسرهای جوان بیشتر از همه به چشم می خوردند می توان گفت کسانی که برای خرید به اینجا مراجعه می کنند گران ترین لباسها را به تن دارند. با اینکه از دیدن زیبایی لذت می برم ولی دلیل این همه خرج کردن برای لباس را هیچوقت نفهمیده ام !! امروز دیگر از آن خبری نبود همه مانتو مشکی به تن و روسری ها رو می کشیدند جلو. نیروی انتظامی جلوی در پاساژ ایستاده بود و دیگر پاساژ گلستان آن پاساژ گلستان همیشگی نبود. علتش هم همین بگیر بگیر های حجاب است. یک چیز دیگه را هم نمی فهمم و آن این است که آیا زنان هندی که نصف تنشان بیرون است یا زنان افریقایی که گاهی قسمت کمی از بدنشان پوشیده است و پانصد ملیون زن چینی که روسری سرشان نمی کنندوزنان اروپایی و امریکایی و .... همه ی اینها قرار است بروند جهنم ...و فقط زنان حجاب دار بروند بهشت؟
اولین منشور حقوق بشر توسط کوروش نوشته و اجرا شد
..
من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، ..ا
مادهء ١٨

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.
مادهء ١٩
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
..

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶

۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۶

شاملو و روز جهانی کارگرگفته می‌شود تا امروز و در عصر ما دو ترانه ـ سرود وجود دارد که بیش از هر آهنگ و سرود دیگری در جهان خوانده و شنیده شده. اول آن بخش از سمفونی شماره 9 بتهوون است که سروده‌ای از «شیلر» شاعر آلمانی به نام «انسان‌ها» به صورت آواز جمعی یا کر می‌خوانند، و دوم سرود «انترناسیونال» است که با روز جهانی کارگر در اولین روز ماه می عجین شده.

ترجمه سرود انترناسیونال شاملو
برخیزید، دوزخیان زمین!
برخیزید، زنجیریان گرسنگی!
عقل از دهانۀ آتشفشان خویش تندر وار می‌غرد
اینک! فورانِ نهائی‌ست این.
بساط گذشته بروبیم،
به‌پا خیزید! خیل بردگان، به‌پا خیزید!
جهان از بنیاد دیگرگون می‌شود
هیچیم کنون، «همه» گردیم!
نبرد نهائی‌ست این.
به‌هم گرد آئیم
و فردا «بین‌الملل»
طریق بشری خواهد شد.
رهانندۀ برتری در کار نیست،
نه آسمان، نه قیصر، نه خطیب.
خود به رهائی خویش برخیزیم، ای تولید گران!
رستگاری مشترک را برپا داریم!
....
..
انتخاب این مطلب و سرود در واقع جهت نشان دادن ریشه ی روز کارگر است.
..گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم
فردوسی