۲۸ بهمن ۱۳۸۸

روز زن -اسفندگان

از دیر باز ،در این سرزمین کهن در روز پنجم اسفند باستانی جشن سپندارمذگان، برای گرامی داشت زنان برپا می شد. سپندارمزد فرشته ی نگهبانِ زمین نام داشت.

گزیده ای از سخنان بزرگان:
ابوریحان بیرونی:«اسفندارمذ ماه روز پنجم آن روز اسفندارمذ است و براى اتفاق دو نام آن را چنین نامیده اند و معناى آن عقل و حلم (بردبارى) است و اسفندارمذ فرشته موکل به زمین است و نیز بر زن هاى درستکار و عفیف و شوهردوست و خیرخواه موکل است و در زمان گذشته این ماه به ویژه این روز عید زنان بوده و در عید مردان به زنان بخشش مى کردند و هنوز این مراسم در اصفهان و رى و دیگر بلدان پهله (غرب و مرکز ایران) باقى مانده و به فارسى مزدگیران مى گویند »

فردوسی:

سپندارمذ پاسبان تو باد/خردجای روشن روان تو باد
داستان بیژن و منیژه

این روز را به همه ی بانوان شاد باش می گویم و آرزو می کنم جشن های باستانی دوباره در سراسر ایران بزرگ برقرار گردد.

گاهنامه 89 را در اختیار دارم برای تماشای نام های روزها خوب است

در 29 بهمن با نوارهایی به رنگ سبز و سفید که نماد زایش و دوستی است به یکدیگر هدیه دهیم.

*