۲۳ دی ۱۳۸۹

فریدون - پادشاهی فریدون پانصد سال بود

داستان فریدون و سه پسرش
عکس از اینجا
داستان را از پیوند زیر بخوانید:

داستان را با صدای فریما از اینجا  بشنوید
هیچ نظری موجود نیست: