۱۷ دی ۱۳۸۵

پوپولیسم چیست؟


لفاظی پوپولیستی
در لفاظی های پوپولیستی از زبان مردم استفاده می شود، نه به این دلیل که بیانگر اعتقادی عمیقا دموکراتیک به حاکمیت توده هاست بلکه از آن رو که «مردم» ساکنان کانون آرمانی هستند. این موضوع اساس همان اندیشه ای است که پوپولیست ها می کوشند به آن دامن بزنند. هرچند در معنای مردم ژرفایی وجود دارد، اما گونه های مختلفی از این مفهوم همانند اصلی راهنما در خدمت پوپولیسم قرار می گیرند. توسل به «مردم» به عنوان ابزاری برای لفاظی همیشه در پوپولیسم حضور دارد زیرا این مقوله از کانون آرمانی، که عمیقا اما به گونه ای پوشیده در آن تنیده شده، مشتق می شود؛ مکانی که در تصورات پوپولیستی جمعیتی شریف و متحد در آن ساکن هستند.
پوپولیسم ـ پل تاگارت
روزنامه کارگزاران l
:لینکهای مفید
وبلاگ خدای من

۷ نظر:

pasioن گفت...

درود بر بانو پروانه . در آغاز و اين موءخره بايد اذعان كنم اين پست
در اين برهه خاص زماني انتخابش بسيار بجا و ذكرالهضم مطلوبي است.

اول مي پردازم به نگاه سياست شخصي پل تارگات(استاد و تئوريسين علوم سياسي و رييسس دوره يي تحقيقات اروپايي) كه با بررسي هاي طبقه بندي شده و تجارب آكادميك، نگرش و ديدگاههاي گوناگوني را از شناخت پوپوليسم وافق تازه يي را براي درك سياست هاي سردمداران و حكومت هاي پوپوليستي در سرتاسر جهان نه فقط براي طيف دانش پژوه بلكه براي طيف عام گشوده است. اما نگرش برگرفته از تحليل تارگات چقدر راحت و سهل الوصول است . به اعتقادم پوپوليستي كه من وشما با آن روبرو هستيم اصلا و بر خلاف نظريه اساتيد علوم سياسي واژه ء مبهم و غريبه يي نيست!. ( اما گاها مبهم هم مي شود .


پوپوليسم زماني حادث مي شود كه يك ايدئولوژي كه بر پايه كينه نفرت بنيان شده ، بر عليه ساختار منظمي دست به عمل مي زند . به باورم هيچ نيازي به اخذ و درك اين موضوع در دراز مدت نيست كه بدانيم پوپوليسم چيست و چه اهداف و مانيفستي دارد


مي شود ساده تر گفت كه
طبقه اقليت حاكمه اي كه انحصار ثروت -قدرت، مالكيت، و فرهنگ را در اختيار خود دارد، افراد معترض و اقليت رادر راستاي مخالفت با (نظامي ناسيوناليم و مردم گرا و منظم) بسيج مي كند ( و جالب اينجاست كه براي تحقق و تحميل خواسته هايش از ابزار واژه يي ناسيوناليسم استفاده مي كند . پوپوليستي كه من وشما رايحه خوش بوي اش را استشمام مي كنيم ، چيزي نيست جز
ضديت با: احزاب _ سنديكا و تنوع در نهاد گرايي - ضديت با نظام ها و... كه همه اين هارااز زبان توده ها مي گويد! . پوپوليسم به عبارتي ديگر طناب اعدام جمع انديشي و يا همان ليبراليسم آرام معاصر است

چندي پيش كتابي را از
****
"ورسلي " Worsley مدرس علوم سياسي خوانده بودم كه درآن كتاب مضامين وجودي پوپوليسم را در نوع خاصي از حكومت هاي سرمايه داري و نئو ليبرال
و مردم سالا ر جستجو مي كرد!. حال كه با خود فكر مي كنم، مي بينم نام و تعريف واژه پوپوليست ، با اين همه چندگانگي در تحليل و نظريه ، چندان هم معتبر نيست

با مهر

خدمت بانو پروانه و فيروز گرامي

سعیدسعیدی گفت...

فرارسیذن عید سعید غدیر را به شما و خانواده محترمتون تبریک میگم

Fridoun گفت...

پروانه گرامی
اول- در داستان « ده سال» من سعی کرده ام داستان را از زبان يک اتومبيل روايت کنم. من نميدانم تا جه حد درين کار موفق بوده ام . وقتی يک شئی به اطرافيان خود می نگرد چگونه نگرشی خواهد بود ؟
از پيام ات بسيار ممنونم.

دوم- آيا ميتوانيم پو پوليسم را « مردم پسند » ترجمه کنيم؟

سوم - وقتی صحبت از مردم ميشود منافع کدام طبقه و يا قشر احتماعی مد نظر است؟

چهارم - آيا سياست ها و شيوه هایی که مد نظر پو پوليست هاست در اکثر موارد نوعی تبليغ و فريب نيست؟


با صميمانه ترين درود ها
فريدون

ناشناس گفت...

سلام

بله ملت "غیور" و "همیشه در صحنه" هم با شما موافقند
سندباد هم موافق است

...اصلا هیچ کس گفت...

سلام پروانه خانم
به خاطر یاد اوری تاریخی تلخی که در غرور از دست رفته ی ملت بوغلمون صفت دفن شده......موضوع 17 دی رو میگم خوشحال میشم جزو دوستان جدید بهم سر بزنید

پروانه گفت...

دوست عزیزی که که با نام "اصلا هیچ کس..." پیام نوشته ای .از خود آدرسی به جا نگذاشته ای
اگر
other
را انتخاب نمایی و در قسمت
your web page
نام وبلاگت را درج
نمایی حتما مزاحم شما خواهم شد
با تشکر از پیامت

laleh گفت...

ممنون پروانه جان اطلاعات جالبي بود ...اطلاعات در مورد جامعه شناسي چيزي است در حد صفر!