۲۷ فروردین ۱۳۸۹

تندبادی از کنج

عکس از فرناز برداشت از وبلاگ عکسامون


داستان رستم و سهراب از زبان دکتر کزازی:

دریافت فایل شنیداری :

یک

دو

سه


برداشت از اینجا


چندی پیش یکی از دوستان برایم نوشت «رستم جنسش خرده شیشه داشت به سهراب کلک زد» و پاسخش را سپردم به وقتی دیگر. هم اکنون نیز در اینجا نظرخواهی در این باره انجام گرفته است که پیام ها خواندنی هستند.گفتارهای نیک شما