۱۴ بهمن ۱۳۸۳

شعر بالاترین رهرو


بدن همانند درخت بودا ست ،
ذهن همانند آینه ای شفاف مقابل آن ایستاده است.
.
Body is the tree of bodhi,

the mind is the stand of a mirror bright.
و با هوشیاری دقیق و مراقبت همیشگی ،
آن را از آلودگی غبارهای کثیف محافظت کنید
Wipe it constantly, and with ever watchful diligence
keep it uncontaminated by worldly dust.

هیچ نظری موجود نیست: