۲۱ شهریور ۱۳۸۵

بارندگی در خیابانهای انزلیعکسها از سالار
ما سه روز بندر انزلی بودیم که دو روز آن بارانی بود یک روز ازساعتی قبل باران شدیدی شروع شده بود و همراه سالار وارد
یک خیابان به موازات ساحل شدم این منظره مقابلمان سبز شد در عین حال که تا به حال در یک خیابان پر آب رانندگی نکرده بودم و نگران از خاموش شدن ماشین ،در اون میان به سالار گفتم تو عکساتو بگیر!! خوشبختانه ما تونستیم از اونجا عبور کنیم نیم
ساعت بعد که از همون مسیر برگشتیم نمیدانم آبها کجا رفته بودند.ولی باران ریز و مداوم دو روز ادامه داشت در روز سوم آنقدر هوا خوب بود که میشد رفت دریا و قایقها در دریا دیده می شدند

۱ نظر:

باران گفت...

با سلام ، برای این عکس های هنری و بسیار جالب از مناظر طبیعی وساده و در عین حال بسیار زیبا و گویا در گوشه وکنار وطن عزیزو به همین دلیل بسیار دلچسب و ...بنوعی آرام بخش و زیبا !! باید از دست اندرکاران تهیه آنها، واقعآ تشکرکرد! و چون در این رابطه با شرح مختصر و مفیدی که زیر عکس ها نوشته شده این عکس ها کلآ نتیجه هنرمندی و زحمات دو نفر میباشد! یعنی خانم پروانه برای زحمات مدیریت و...و سالار هنرمند ،فوتوگرافر عزیز برای زحمات و دقت و مهارتش در گرفتن این عکسها!! پس آفرین ها بر هر دو واقعآ که دستتان درد نکند، کار از این بهتر نمیشود!!!!ا

باران
Email : culturalclub@aim.com