۲۱ شهریور ۱۳۸۵

باد منجیل


منجیل به بادهای شدید معروف است در بین راه رشت وقزوین با آن باد شدید و باغات زیتون و سد منجیل بامنظره ای بسیار دلنواز روبرو می شوید .
پست باد منجیل به دوست قدیمی این وبلاگ "باد" تقدیم می گردد.

۱ نظر:

باد گفت...

با سلام و درود فراوان !ا

از " باد " قدیم یاد شُد ، ممنونم!ا
"منجیل" به نام "باد" شُد ،ممنونم!ا
اهدا شُده این پُست به من خوشحالم!!
زین لطف دلم چو شاد شُد ،ممنونم ؟

باد

Email : yaddasht-ha@hotmail.com