۲۱ اسفند ۱۳۸۵

متن تبریک سال نونوروز یادگارِ پرارج ِ نیاکان،

شراره ی فروزان ِفرهنگِ ایران زمین،

یاد گاری ز روزگارانِِِ یگانگی و سرفرازی ِ مردم ِ ایران زمین ،

بر همه ی ایرانیان در گستره ی فرهنگ ایران زمین پُر سرور باد.

.

هیچ نظری موجود نیست: