۱۷ اسفند ۱۳۸۶

بهار گرگان زمین- 1

عکس از سالار
یک راه فرعی در نزدیکی گرگان
فریدون:این عکس را خیلی دوست دارم . چون خیلی خیال انگیز . مرا وسوسه می کند که ره توشه بردارم . قدم در را ه بگذارم و بروم تا پشت کوه ها ... تا پشت ابر ها ... تا پشت زندگی ... تا دور دست خیال ...

.

هیچ نظری موجود نیست: