۴ خرداد ۱۳۸۶

با آرزوی تندرستی و شادی برای دوستان گرامی برای مدتی در وبلاگ حضور نخواهم داشت