۱ تیر ۱۳۸۹

« آهستگی » یعنی چه؟

عکس از سالارروز پیش در نخستین نشست آموزه های عرفانی و اخلاقی مولوی شرکت داشتم. سخنران به تعریف « آهستگی » رسید و آهستگی را به زبان ساده چنین بیان کرد : وقتی کاری انجام می دهیم روی یک موضوع تمرکز نداشته و می خواهیم چند کار را با هم انجام برسانیم مثلا وقتی مشغول غذا خوردن هستیم به آهنگی گوش می کنیم و با تلفن حرف می زنیم و روزنامه ای هم می خوانیم. همیشه شتاب داریم ! برای چه؟ گرفتاری های ما همه این است که نمی خواهیم در «آن» زندگی کنیم.

سرعت در انجام کار با شتاب زدگی یکی نیست . در هر زمان باید فقط یک کار را انجام داد و روی آن تمرکز داشت اگر چند کار در همسو خوانی پیدا کنند دچار شتاب زدگی می شویم.

و با این ابیات از مولوی ادامه می دهد:


عقل تو قسمت شده بر صد مهم / بر هزاران آرزو و طِم و رم
جمع باید کرد اجزا را به عشق / تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق
چو جوی چون جمع گردی ز اشتباه / پس توان زد بر تو سکهٔ پادشاه

جمع کن خود را جماعت رحمتست / تا توانم با تو گفتن آنچه هست
زانک گفتن از برای باوریست / جان شرک از باوری حق بریست
جان قسمت گشته بر حشو فلک / در میان شصت سودا مشترک
پس خموشی به دهد او را ثبوت / پس جواب احمقان آمد سکوت
این همی‌دانم ولی مستی تن / می‌گشاید بی‌مراد من دهن


در اینجا «جمع کن خود را» یعنی در یک آن فقط یک کار انجام بده.


در ادامه داستانی از بودا می گوید:

روزی راهبان نزد بودا می روند و هریک از کرامت خود می گوید یکی می گوید کرامت من این است که روی آب راه می روم دیگری می گوید کرامت من این است که پرواز می کنم و ... پس از اینکه همه کرامت هایشان را می گویند از بودا می پرسند کرامت تو چیست؟ بودا پاسخ می دهد: کرامت من این است که وقتی غذا می خورم فقط غذا می خورم ، وقتی می خوابم فقط می خوابم.در پایان به تندی گفت که « آهستگی» یکی از پایه های شاهنامه است و فردوسی بسیار به آن پرداخته است . در پرسش و پاسخ بیشتر توضیح خواستم که پاسخ به نشست بعدی سپرده شد.
به سراغ گنجور رفتم و خواندم «آهستگی» از صفات زنان خوب شاهنامه است و در جایی دیگر نیز گفته است:
ستون بزرگیست آهستگی / همان بخشش و داد و شایستگی
هنوز نمی دانم این همان آهستگی است که سخنران از آن می گفت؟با این وقتهای کم ایا می توان بدون شتاب زدگی به کارها رسید؟ همسرم همیشه به من ایراد می گیرد که چرا چند کار را با هم انجام می دهم می گوید صبر کن یک کار به آخر برسد بعد به دیگری برس .
شما دوستان ارجمند از «آهستگی » برایم بگویید تا بیشتر بدانم. از آنهایی هستم که در یک زمان به چند کار می پردازم برایم این پرسش پیش آمده است، آیا دچار شتاب زدگی هستم؟