۲۳ شهریور ۱۳۸۹

آرامگاه مولوی

  عکس از سالار

عکس از اینترنتبرای دیدن عکس های بیشتر روی پیوند زیر تقه بزنید(در بلاگر امکان «ادامه» نو است.)
دور بنای آرامگاه آرامگاه مریدان مولانا

آرامگاه مریدان مولانا در کنار او
اینجا یکی از بناهای دور آرامگاه
  با اینکه سن زیادی داشت و دندانی به دهان نداشت ، کاملن سرحال بود چند قدمی کنارش راه رفتم و سعی کردم با او ارتباط بگیرم ولی فقط ترکی می دانست ، خوشحال بود و با چهره ای خندان به ما نگاه می کرد
خیابان اطراففروشگاه های آن نزدیکی

نمای آبی فیروزه ای آرامگاه  و بنای گنبدی مسجداست
عکس از اینجا