۱۰ شهریور ۱۳۸۶

نوشته ی سنگ قبر یک مادر جوان


زنده ای مثل درخت


مثل پرواز پرستو در باد


مثل آواز قناری در باغ

نفس از پنجره ی باد صبا می گیری


چه کسی گفت که تو میمیری؟

.

شاعرش را نمی شناسم

هیچ نظری موجود نیست: