۱۲ تیر ۱۳۸۷

انتر ِ صادق چوبک

عکس از وبلاگ عکسامون
این روزها همه از صادق چوبک می گویند. نامش را که می شنوی، چهره اش را که تماشا می کنی به یاد انتر ِ داستانش می افتی انتری که "جهان" اش مرده است. راستی که نام "لوطی" برای "جهان " چه برازنده است!

هیچ نظری موجود نیست: