۲ مرداد ۱۳۸۷

اعتیاد یعنی چه؟

آیا به نظر شما اعتیاد یک مسئله ی شخصی است یا یک بیماری است؟

هیچ نظری موجود نیست: