۷ مهر ۱۳۸۷

صد سال تنهایی

سال ها سال بعد، هنگامی که سرهنگ" آئورلیائوبوئندیا" در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود، بعد از ظهر دور دستی را به یاد آوردکه ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پانوشت: این پست را همسرم فیروز نوشته است و پاسخ پیام ها هم با خودش است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

در ساخن رمان از اساسی ترین ارکان ، جمله آغازین است...
و مارکز بزرگ ،یکی از زیبا ترین، به یادماندتی ترین و درخشات ترین آغاز ها را در کهکشان ادبیات به یادگار گذاشته اند... از یادآوری شما سپاسگزارم.