۱۳ مهر ۱۳۸۷

عکس قشنگبه گلها نگاه کنیم . هیچ کدام مثل هم نیستند . با اینهمه تفاوت وقتی کنار هم قرار میگیرند چقدر زیبا هستند . کاش ما آدمها مثل گلها باشیم . پر از تفاوت اما کنار هم زیبا .پر از تفاوت اما با هم مهربان .
«فرناز»

از گالری فرناز در اینجا
______________________________________
*پاسخ به پیام فریدون گرامی:گل در شعر پارسی را اینجا بخوانید.
* فرناز جان عکس "ایشون" مربوط به پیام فیروز را اینجا تماشا کن.

هیچ نظری موجود نیست: