۱۷ دی ۱۳۸۷

اندازۀ یک ابر

باغ شازده ماهان کرمان


من به اندازۀ یک ابر دلم می گیرد
وقتی از پنجره می بینم
حوری _ دختر بالغ همسایه_
پای کمیاب ترین نارون روی زمین
فقه می خواند.

_

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من وتو
برود.


سهراب سپهری