۲۷ مرداد ۱۳۸۸

در..

عکس از شهرزاد


در هزار توي مايا

وقتي نتوانستي حكومت كني
گناهش را گردن روسپيان بينداز
كه ديوارشان كوتاه است
حالا دوباره ديواري بلند بساز.


سنباد نجفی