۱۸ خرداد ۱۳۸۵

گل نیلوفر
آدمی باید چون گل نیلوفر باشد که از لای و لجن بر می آید؛
به سطح آب می رسد؛
واز آنجا چشم به آسمان می دوزد.
بودا

۴ نظر:

پـروانـه اسمـاعیـل زاده گفت...

آيين بودا ممکن است برای سلامت روان مفيد باشد

دانشمندان می گويند می توانند به کمک شواهد نشان دهند که پيروان آيين بودا واقعا از بقيه مردم شادتر و آرام تر هستند.

آزمايش هايی که در آمريکا انجام شده است نشان می دهد که بخش هايی از مغز که به روحيه خوب و احساسات مثبت مربوط می شود در بودايی ها فعال تر است.

در همين حال يک مطالعه ديگر حاکيست که ذکر و تامل يا مراقبه در آيين بودا می تواند به ايجاد آرامش روحی کمک کند.

پژوهشگران در مرکز پزشکی دانشگاه ايالتی کاليفرنيا در سان فرانسيسکو پی برده اند که بودايی های کهنه کار که معمولا مراقبه می کنند، در مقايسه با ساير مردم کمتر دچار شوک روحی، تشويش و عصبانيت می شوند.

فعاليت مغزی

در مطالعه ای جداگانه، دانشمندان در دانشگاه ويسکانسين در مديسون برای معاينه فعاليت مغزی گروهی از بودايی ها از فنون جديد اسکن مغز استفاده کردند.

آزمايش های آنها نشان داد فعاليت لب چپ جلويی مغز در بودايی های باتجربه بيش از ساير مردم است. اين ناحيه از مغز به عواطف مثبت، تسلط به نفس و خلق و خو مربوط است.

آزمايش های اين دانشمندان نشان داد که اين ناحيه از مغز بودايی ها نه تنها به هنگام مراقبه بلکه در باقی احوال نيز فعال است.

دانشمندان گفتند اين بدان معنی است که احتمال تجربه احساسات مثبت و روحيه خوب در اين افراد بيشتر است.

اوئن فلاناگان، استاد دانشگاه دوک در کارولينای شمالی گفت اکنون می توان با اطمينان نسبی اين فرض را پذيرفت که بودايی هايی که انسان اغلب در نقاطی مانند دارماسالا، هند، با آنها مواجه می شود انسان هايی واقعا سعادتمند هستند.

دارماسالا پايگاه دالای لاما، رهبر تبعيدی تبت است.

اين رشته مطالعات در نشريه "نيو ساينتيست" چاپ شده است.

http://www.bbc.co.uk/persian/science/030522_l-si-budha.shtml

Fridoun گفت...

بايد با شوق از تاريکی ها بگذريم بروشنائی برسيم
آری بايد از باتلاق ها بگذريم و باوج دانائی برسيم
فريدون

raminr گفت...

سلام پروانه..
از محبت تو بي نهايت ممنون.
......................................
از افقهاي صعود كم ننويس
مثل يك دهكده باش
و به شهرستانها
گل مريم مينا رازقي نيلوفر
از صداقت بفروش..

سياوش گفت...

تاريكي و روشنايي دو مقوله متضاد ولي در عين حال لازم و ملزوم