۲۳ خرداد ۱۳۸۵

فرش ایرانی


به نظر شما نقش فرش ایرانی چه معنایی دارد؟

خواندن کتاب "پای بندیهای انسانی" " سامرست موآم" مر ا به تفکردر مورد نقش فرشهای ایرانی واداشت.
سیاوش
نظر من معني نقش در فرش ايراني شعر است و نقاشيست و عشق (البته عشق معناي گستردهاي ميتواند داشته باشد)س
:ترانه
:با دیدن این سئوال به یاد نوشته ی دکترمحمد علی اسلامی ندوشن افتادمبه راستی به چه معناینداین نقش ها ورنگ ها؟ ترکیب ریاضی وار،مجرد،پر از کنایه وابهام و اشاره و راز که در آن همه چیز به نقش ترجمه شده است؛هم دنیای خواب و هم دنیای بیداری،هم ضمیر آگاه و هم ضمیر نآآگاه،هم گذشته و هم آینده.چه می خواهند بگویند این بوته ها و خط ها واسلیمی ها که در هم می پیچند؛ به هم می پیوندندوباز می شوندو می روند و باز می گردند،مانند رگهای یک بدن زنده وسرانجام در نقطه ای گم می شوند؛بی آن که بتوان رد پای آنها را تا به آخر دنبال کرد.تنها جوابی که می یابم این کلمه است؛بهشت.این نقشها و رنگ ها،آرزو و رویای جهانی بهتر را در خود دارند.جهانی شبیه به بهشت که در آن کوشیده شده است تا " ناپیدا کران" در "محدود" جای گیرد و لانه ای برای "نامحدود" جسته شود.
شهبارا
با دیدن فرش ایرانی به یاد غزل فارسی می افتم . راستی می دونی از لحاظ بافت و ساختار خیلی به هم شبیه اند ؟
مهران
نقش نگار فرش ايراني از بته جقه گرفته تا شكارگاه و هر آنچه اساتيد و فرش شناسان مي دانند و من بي اطلاعم اصل نوك انگشتان خونين و كمر خميده دختر فرشباف زحمتكشي است كه با ذره ذره وجود خود فرش پر نقش و نگار ايراني را بزير پاي ما مفرش ميكند تا پايمالش كنيم و اين مهم مرا به ياد خاك مي اندازد كه آلوده و پايمالش مي كنيم و اين مهربان با رويش هاي دايم به ما لبخند مي زند

هیچ نظری موجود نیست: