۲۳ بهمن ۱۳۸۵

آفتاب سر کوه نور افشونه ...ا85/11/26

امسال تمام زمستان کوههای شمال تهران پر برف بود گاهی کاملا سفید ولی هر روز صبح که از اینجا رد می شم اگر هوا آفتابی باشه انعکاس نور خورشید از قله ی کوهها بسیار زیباست .نا خود آگاه یاد این آهنگ قدیمی می افتم "آفتاب سر کوه نور افشونه....ا

هیچ نظری موجود نیست: