۱۴ آذر ۱۳۸۶

از توس تا قونیه همسفر سعید -3عکس های نیشابور سعید در وبلاگش باز نشد این عکس رابعد از سیواس برایم ارسال کرده بود انتخاب کردم
به دريايی در افتادم كه پايانش نمی بينم
به دردی مبتلا گشتم كه درمانش نمی دانم

چه جويم بيش از اين گنجی كه سر آن نمی دانم؟
چه پويم بيش از اين راهی كه پايانش نمی بينم؟

عطار نيشابوری

:عطارو مولاناسلطان العلما(پدر مولانا) در نیشابور با شیخ عطار دیدار کرد، هنگامی که عطار ، جلال الدین را نگریست به یک نگاه دریافت که در کانون سینه وی آتش عشق فروزانست ، بی اختیار گفت: \"زود باشید که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند ، آنگاه کتاب اسرارنامه را به وی ارمغان داد\". مولانا درباره عطار فرمود :ـ

"عطار روح بود وسنايي دوچشم او ما از پي سنايي و عطار آمديم"۱ نظر:

Fridoun گفت...

Dear Parwaneh
Photos appear with a frame with an X in the corner
All the very best
Fridoun