۱۹ آذر ۱۳۸۶

از توس تا قونیه همسفر سعید -۴

عکس از سعید
سعید به قونیه رسید


من غلام قمرم غير قمر هيچ نگو

پيش من جز سخن شهد شكر هيچ نگو

سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

ور از اين بي خبري رنج ببر هيچ مگو

مولانا


هیچ نظری موجود نیست: