۱۰ آذر ۱۳۸۶

از توس تا قونیه همسفر سعید-1
!هنوز ما را ،«اهلّیت گفـت»، نیست
کاشکی،«اهلّیت شنودن» ،ـ
!بودی
،ـ«تمام – گفتن» می بایدو «تمام – شنودن»!ـ
،بر دل ها ، مُهر است
،بر زبان ها ، مُهر است
،و بر گوش ها
!مُهر است

شمس
-------
نقل از کتاب خط سوم
دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی.وبلاگ سعید:مهتاب شبپیام های خود را اینجا بنویسید

هیچ نظری موجود نیست: