۱۲ آذر ۱۳۸۶

از توس تا قونیه همسفر سعید-2

عکس از: سعید
سعید در خرقان

وقتی سهروردی شهید(ف587) خرقانی و قصاب آملی و حلاج و بایزید را ادامه دهندگان حکمت خسروانی ایرانی می خواند سخنش به درستی بر ما معلوم نیست. اما تردیدی نیست که در نگاه سهروردی میان این چهار تن وجه اشتراکی بوده که در دیگر عارفان دیده نمی شده است
____

،بر همه چیز کتابت بُود
مگر
بر آب
،و اگر گذر کنی بر دریا
از خونِ خویش
بر آب
کتابت کن
تا آن کز پی تو در آید
داند که
عاشقان و
مستان و
سوختگان رفته اند.

_________________

پرسیدند که بعضی مردم سخن پیران نمی دانند.گفت:«نوری به نوری بتوان دید. این رازی است از رازهای حق، درین راز هر کس محرم نباشد، چنان که مَلٍکی دختری دارد پیش ٍ هر کس نه بنشاند»ـ
_________________
و گفت: عشق سه است یکی سوزنده یکی افروزنده و یکی سازنده

ابوالحسن خرقانی
نقل از کتاب :نوشته بر دریا
محمدرضاشفیعی کدکنی

لینکها:


۲ نظر:

علی گفت...

پروانه نازنین،

دوست عزیزی از مریدان شیخ صفحه ای برای او تدارک دیده و سخنان شیخ را در آن می نویسد . از آن خبر داری؟ آواز پیام مهر را هم آنجا گذاشته و من هر وقت آنجا می روم حال عجیبی می شوم ، خصوصا که صاحب آن صفحه می گوید که خود شیخ او را بدان آواز نشانی داده.
آدرس وبلاگ این است:
http://www.samadhi.blogfa.com/

راستی ، از پیامهایت برای آخرین آواز سپاسگزارم.

با مهر و ارادت
علی

پروانه گفت...

علی گرامی
آواز پیام مهر شما جاودانه شده است
از آدرس هم خبر نداشتم به لینکهای صفحه اضافه کردم
با سپاس فراوان