۳ خرداد ۱۳۸۷

سوم خرداد

عکس از خودم


فروردین 86 سفری به جنوب رفتیم برای نخستین بار در عمرم به خرمشهر رفتم کاش هیچوقت نرفته بودم، مثل این بود که همین دیروز جنگ بوده است. شهر از بیست سال پیش تا کنون مُرده بود ، اثر گلوله ها هنوز در بسیاری از در و دیوارها دیده می شد.
خانه هایی که به آنها خانه های امریکایی می گفتند ، ویلایی و در فضایی بسیار سبز مرا به یاد کتاب صد سال تنهایی آورد .
..
چه خاطره ی تلخی بود ...
هیچ نظری موجود نیست: