۳۰ بهمن ۱۳۸۸

نوید دهقان


امشب وقتی چراغ ها ی سالن رودکی خاموش شد و روشنایی، نوازندگانِ گروه قمر را نشان می داد ،در آن سکوت و تیرگی نوید دهقان اینچنین آغاز نمود:

حکایت از چه کنم سینه سینه درد اینجاست

هزار شعله ی سوزان و آه سرد اینجاست

.
.
بهار آن سوی دیوار ماند و یاد خوشش

هنوز با غم این برگ های زرد اینجاست

به روزگار شبی بی سحر نخواهد ماند

چو چشم باز کنی صبح شب نورد اینجاست
.....
تو را ز خویش جدا می کنند ، درد اینجاست
هوشنگ ابتهاج

امشب نمایشی از اجرای موسیقی ایرانی با انتخاب اشعاری بسیار زیبا جان و روح تماشاچیان را نوازش داد.