۱۳ فروردین ۱۳۸۷

سیزده به در

روستای محمد آباد سی کیلومتری شرق گرگان
روستای محمد آباد سی کیلومتری شرق گرگان

جنگل های ناهار خوران گرگان هفته دوم فروردین 87
عکس ها از سالار

سیزده تونو اینجا به در کنید.
۱ نظر:

سرور گفت...

سلام
سال نو مبارک... مدتی بودم اما گرفتار . گویی روزها سبکتر شده اند.