۲۹ فروردین ۱۳۸۷

آبدارچی زبل

در برخی شرکت ها عمر مدیریت ها بسته به عمر مدیریت شرکت سهامدار و عمر مدیریت صاحب سهام بسته به مدیریت سازمان تابعه در وزارتخانه و عمر مدیر سازمان مربوطه بسته به عمر وزیر و عمر وزیر بسته به عمر رییس جمهور و... . در بسیاری شرکتها تغییر مدیریت گاهی به دو سال یک بار و یا کمتر هم می رسد.
دریکی از شرکتها آبدارچی بود که شاهد رفت و آمد این مدیران بود . یکی از مدیر عامل ها خیلی ادعاش میشد و نم پس نمی داد و به شدت با همه از جمله او بد اخلاقی می کرد مرخصی نمی داد و با وام ها خیلی مشکل موافقت می کرد، تازه خیلی هم چایی می خورد. اگر مهمانی می آمد و چای دیر می شد بعدش الم شنگه ای به پا می شد که بیا و ببین . وقتی به قول معروف مدیره الف رو نگه دیگه کارمندا حساب دستشون میاد که چه خبره.
بالاخره نوبت رفتن اون مدیر عامل شد و روز آخر خواست از دل آبدارچی در بیاره و با یاد خوش از اونجا بره بهش گفت اگه من تندی کردم دلیلش کار بود و باید ببخشید دیگه!
آبدارچی هم که دید او ازش حلالیته رو گرفته حالا نوبت او بود که باید حلالیت می گرفت این بود که با حالت مظلومیت برگشت گفت:جناب مدیرعامل شما هم منو حلال کن چون هر چایی که برای شما می آوردم یه تُف هم مینداختم توش !!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ايراني جماعت تف كن و تف پذيراست مگر آنكه خلاف آن نزد روانكاو ثابت شود.
سندباد