۲۰ اسفند ۱۳۸۷

نگاه یک مرد در روز زن
هشتم مارس جوانی روسری بر سرش نهاده و روی لباسش نوشته است «مرگ بر مرد سالاری».مرد خوش فکری ست. رفتار و کردارش بسیار ظریف است.
برگرفته از اینجا

هیچ نظری موجود نیست: