۳۱ فروردین ۱۳۸۸

بزرگداشت سعدی

کانون بزرگ ایران برگزار می کند
.
بزرگداشت سعدی شیرازی
با سخن رانی دکترعباس کی منش (مشفق کاشانی) و دکتر بهرام پروین
رونمایی از نرم افزار سعدی تولید شرکت دُرساواز
مکان: فرهنگسرای رسانه
هنگام: سه شنبه یکم اردیبهشت 1388 - 4 تا 6 پس از ظهر