۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

سعید حمیدیان

درس گفتارهای سعدی با سخنان دکتر سعید حمیدیان تحت عنوان« سعدی: از پندار تا واقعیت» ادامه دارد.در نشست گذشته ایشان در تاریخچه «سعدی ستیزی » که از نود تا صد سال پیش در ایران به دست روشنفکران آغاز گردیده و ادامه یافته است سخن راندند و به نقد و تحلیل برخي از قضاوت‌هاي نادرست در اين باب پرداختند، که قسمت هایی از آن را در اینجاخواهم نوشت. ابتدا شناخت کوتاهی از استاد داشته باشیم:


- سعید حمیدیان، مترجم، مصحح و فارسی پژوه، متولد 1224 تهران
- دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران
- استاد ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
- مدرس ادبیات تطبیقی و ادبیات قدیم و ادبیات معاصر در دانشگاه
- بیش از 20 سال تدریس در دانشگاههای ایران
- برخی از تألیفات او عبارتند از: در آمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، آرمان شهر زیبایی، داستان دگردیسی و تصحیح دیوان امیرشاهی سبزواری، تصحیح فرهنگ جعفری، ...
- برخی از تصحیحات او عبارتند از: ویرایش شاهنامه چاپ مسکو و ...
- برخی از ترجمه های او عبارتند از، سه خواهر (چخوف)، ایوانف (چخوف)، دنیای قشنگ تو (آلدوس هاکسلی)، و اصول نقد ادبی (ریچاردز)، تاریخ (گوران چایلد) و ...